Menu Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej „Portal”) jest obsługiwana przez Właściciela marki 7Heaven: 7Heaven Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 244, o NIP: 8952209740, wpisaną do KRS pod numerem 0000805754 oraz posiadającą przypisany numer REGON: 384461226 (zwanym dalej „Administratorem”).

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, jak również zasady wykorzystywania powiadomień Web Push przez Portal, a także zasad przetwarzania i zapisywania danych osobowych Użytkownika, jeśli takowe zostaną przez Użytkownika przekazane.

Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków niezależnie od rejestracji w Portalu czy też dokonania zakupu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących polityki prywatności, plików Cookies czy też powiadomień Web Push prosimy o kontakt pod adresem kontakt@7heaven.eu.

 §1 Postanowienia Ogólne

 1. Portal – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy działający w domenie www.7heaven.eu
 2. Administrator – oznacza Właściciela marki 7Heaven: 7Heaven Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 244, o NIP: 8952209740, wpisaną do KRS pod numerem 0000805754 oraz posiadającą przypisany numer REGON: 384461226.
 3. Użytkownik – oznacza osobę, która w dowolny ale przewidziany przez regulamin sposób korzysta z zasobów dostępnych w serwisie internetowym Administratora.
 4. Pliki Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z zawartości serwisu internetowego.

§2 Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies

 1. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Pliki Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm plików Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  2. Pliki Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm plików Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

§3 Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies

 1. Analiza i audyt oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Portalu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 2. Świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 3. Konfiguracja Portalu – dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Portalu.
 4. Zapisywanie zawartości koszyka Użytkownika po przerwanej sesji, tak by Użytkownik po ponownym skorzystaniu z serwisu mógł sprawdzić zawartość swojego koszyka.

§4 Możliwości określenia warunków przechowywania
 lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Portalu.

§5 Powiadomienia Web Push

 1. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).
 2. Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
 3. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.

§6 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator, tj. Właściciel marki 7Heaven.
 2. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Portalu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Portalu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach handlowych i marketingowych oraz wysyłki newslettera).
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje Administratora nie są zautomatyzowane.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu.
 10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy dokument wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Portalu, tj. 14.01.2020.
 2. Zmiany w niniejszym dokumencie będą udostępniane na stronie www.7heaven.eu/regulamin/polityka-prywatnosci/